• 1dsc0029_lb.jpg
 • 1dsc0005_lb.jpg
 • Michoacán, Mexico
 • A colony of monarch butterflies in the Sierra Chincua Santuario
 • 1r2mt1026_lbx.jpg
 • Danaus plexippus- Michoacán, Mexico
 • Sierra Chincua, Michoacán, Mexico
 • Monarch (Danaus plexippus), Michoacán, Mexico
 • Monarch (Danaus plexippus), Michoacán, Mexico
 • Danaus plexippus- Michoacán, Mexico
 • Mantis religiosa enviscerating Danaus plexippus
 • Monarch, Sierra Chincua Sanctuaria Mariposa, Michoacán, Mexico